WELD Infra & Milieu

WELD Infra & Milieu2018-09-21T09:59:57+00:00

Project Description

WELD Infra & Milieu

WELD Infra & Milieu BV is actief in de grond-, weg- en waterbouw. Hierbij kunt u denken aan het slopen van gebouwen, het verwijderen van verhardingen, het realiseren van bodemsanering, het woon- en bouwrijp maken van terreinen, het realiseren van waterbouwkundige werken, het aanleggen van (tijdelijke) bouwkuipen, het aanbrengen van riolering en de constructie van wegen.

Projectomschrijving

  • Website design
  • Website beheer
  • Social media beheer

Bekijk de website: www.weldinfra.nl